Archive for the ‘Nuwe Verbond’ Category

Die Nuwe Verbond: Inhoud, Getrouheid, Oortreding en vergifnis

Na my wete word die inhoud van die Nuwe Verbond nêrens spesifiseer nie.  YEHOVAH verseël dit in die hart van Sy leerlinge(1).  Getrouheid aan die Woord wat YEHOVAH op die hart skryf (2) en vir die wat die Sabbat hou, verseker dat Hy vir ewig diesulkes herdenk (3).  ‘n Lewende siel is die beloning(4).  Die vrees van YEHOVAH sal wees in die harte van die verbondskinders sodat hulle nie van YEHOVAH sal afwyk nie(5).  Ongehoorsaamheid sal met gehoorsaamheid vervang word(6).  Die wat wel oortree sal met roede en plae getugtig word(7) want YEHOVAH tugtig elkeen wat Hy liefhet(8).  Hy trek nie Sy woorde terug nie en ontheilig nie Sy verbond nie (9).

Die besprenkeling van die bloed op die versoendeksel het vergifnis gebring(10) van oortreding soos deur die bepalinge binne die ark gedefinieer(11), as teken daarvan dat Yehoshuah se bloed vergifnis bring vir oortredinge(12) (13) (14) soos deur die “wet in jou hart” bepaal word.  Daar is egter geen vergifnis vir moedswillige sonde nie(15).  Omdat die wet in die hart verseël is(16), en net Yehoshuah met die inhoud daarvan vertroud is, is Hy die enigste een wat ‘n oordeel oor die oortreding daarvan aldan nie, kan en gaan fel(17).  Dit is onwys om voor Yehoshuah kom, ‘n oordeel te fel oor ander gelowiges(18).  Die troon van David oor Israel word deur Jehoshua beset en Sy heerskappy sal vermeerder tot vrede en dit sal versterk word deur reg en geregtigheid(19).

Die Verbreking van die Ewige Verbond

Verbreking van die voorwaardes van die ou verbond, noop die sluiting van ‘n ewige verbond(20) (21) en verbreking van die ewige verbond deur die aardbewonders, gaan lei tot die uiteindelike plundering van die aarde(22).

.